Este oficial: Guvernul a aprobat esalonarea datoriilor restante de
la declansarea starii de urgenta

Guvernul a aprobat esalonarea platilor pentru cel mult 12 luni, pentru obligatiile bugetare principale si accesorii a cdror scadenta/termen de plata s-a implinit dupa data la care a fost
declangata starea de urgenté si pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala

Totodata, Guvernul a decis si prelungirea pana la 25 decembrie a perioadei in care nu se percep dobanzi si penalitati pentru obligatiile fiscale neachitate la termen, a cror scadenta
s-a implinit dupa declansarea starii de urgenta

Pana la 25 decembrie 2020 organele fiscale nu vor incepe executarea silita, dnd posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilitatilor fiscale oferite
corespunzator situatiei sale fiscale

Beneficiari ai facilitatii de esalonare simplificata sunt toti contribuabili, indiferent de forma de proprietate, inclusiv cei care au in derulare o inlesnire la plata potrivit Codului de
procedura fiscala si care nu inregistreaza obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgent, sau acestea au fost achitate pana la eliberarea certificatului fiscal

Aceasta masura are ca scop, pe de o parte, din perspectiva contribuabililor, sustinerea conformarii la plata, pentru contribuabilil aflati in dificultate generata de lipsa de lichiditati
financiare, ca urmare a crizei provocate de pandemia COVID-19, iar pe de alta parte, din perspectiva statului, asigurarea incasarii unor sume certe si periodice la bugetul general
consolidat

Pentru acordarea esalonarii contribuabilul, trebuie sa indeplineasca urmatoarele con

a) sa depuna cerere pana la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;
b) sa nu inregistreze obligatii bugetare restante la data declararii starii de urgenta si neachitate ulterior.

c) sa nu se afle in procedura insolventei;

4d) sa nu se afle in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;

e) sa aiba depuse toate declaratille fiscale;

f) sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidard, potrivit prevederilor art.25 si 26 din Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Esalonarea la plata nu se acorda pentru sume de pana la 500 de lei, in cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, in cazul persoanelor juridice.

Pot beneficia de esalonarea simplificata si debitoriiaflati in insolventa pentru obligatiile curente nascute dupa declararea starii de urgent, dar si cei care au esalonare la plata
conform Codului de procedura fiscal.

intrucat esalonarea simplificat nu presupune constituirea de garanti, legiuitorul, in acord cu mediul de afaceri si ceilalti parteneri sociali, a instituit plata unei dobanzi. Nivelul de
dobanzii este redus la jumatate, respectiv 0,01% pe zi de intarziere adica la 3,65 % pe an (fata de Codul de procedura fiscala care prevede nivelul dobanzii de 0,02% pe zi de
intarziere)

Debitorul poate solicita modificarea esalonarii prin includerea in esalonare a obligatillor nascute dupa acordarea esalonaiii la plata de 2 ori pe perioada esalonarii
Daca debitorul pierde esalonarea, poate solicita mentinerea acesteia tot de 2 ori

Debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare, care poate cuprinde rate diferentiate de plata

Guvernul face o serie de precizari legate de noua masura:

Este o alternativa la masurile fiscale adoptate dupa intrarea in starea de urgent, pentru care perioada de aplicare inceteaza la data de 25 octombrie 2020;

Este o procedura simplificata de acordare a esalonarii la plata, pentru contribuabilii care au fost buni platnici pana la data intrarii in starea de urgent. Fata de procedura normala de
acordare a esalonari, potrivit Codului de procedura fiscala, procedura si documentele depuse de debitori Sunt simplificate, in sensul ca se acorda esalonare numai in baza unei
cereri, fra a fi depuse alte documente.

Termenul de solutionare este mult diminuat — 5 zile de la data depunerii cererii, intrucat nu este necesara o analiza ampla asupra situatiei fiscale a debitorului;
Se suspenda executarea silita pentru obligatiile bugetare ce fac obiectul esalonarii la plata;

Nu se constituie garantii, finand cont de termenul scurt de acordare esalonaiii la plata (12 luni), de situatia dificil cu care se confrunta contribuabilii din perspectiva lichiditatilor
financiare mult diminuate fata de perioada anterioara intrarii in starea de urgent, precum si de necesitatea sustinerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activitati;

Nu se considera a fi restante obligatiile bugetare pe perioada esalonarii la plata;
Pe perioada esalonari la plata, contribuabilil trebuie s& achite toate obligatiile nascute in aceasta perioada, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plata;

Debitorul poate solicita, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii la plata, modificarea esalonairii la plata prin includerea in esalonare a obligatillor ce constituie conditie
de mentinere a valabilitatii acesteia;

Debitorul poate mentine esalonarea la plata, pierduta, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonari la plata, respectiv in cele 12 luni de esalonare.

Actul normativ aprobat de executiv va fi publicat la rubrica Transparenta decizionala, Acte normative aprobate, o data cu publicarea in Monitorul Oficial.

Sursa: Ziarul Financiar

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn